شماره‌های پیشین نشریه

 موزه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران

(Museum, Conservation of Historical Objects)

به سامانۀ نشریۀ موزه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران خوش آمدید.

نویسندگان محترم

لطفا پس از نام‌نویسی در وبگاه نشریه، مستندات خود را به شکل کامل و با رعایت اصول مندرج در راهنمای نگارش و تدوین مقاله به همراه نامۀ درخواست بررسی مقاله و فرم تعارض منافع که به امضای تمام نویسندگان مقاله رسیده است، از طریق وبگاه ارسال فرمایید.

*نویسندگان محترم لطفا توجه فرمایید در صورت عدم رعایت هر یک از نکات مزبور در شیوه‌نامه نگارش و تدوین مقاله، مقاله تا زمان انطباق کامل بر اصول نگارش و استناد به شما بازگردانده خواهد شد. از این رو، خواهمشند است به‌منظور تسریع فرآیند داوری مقالات در نخستین مرحله، پیش از بارگذاری مقاله در سامانه، شیوه‌نامه را به‌دقت مطالعه فرمایید.

نویسندگانی که مقالۀ آنها در مرحلۀ نخست برای ورود به فرآیند داوری تأیید می‌شود، ضرورت دارد در مدت یک هفته گزارش همانندجویی مقالۀ خود را از سامانۀ همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) دریافت و آن را در بخش فایل‌های تکمیلی بارگذاری کنند. لینک این سامانه در بخش پیوندهای مفید نشریه در دسترس است.

اولویت نشریۀ موزه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران با مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه‌های دانشجویی و طرح‌های پژوهشی است.

مشخصات نشریۀ موزه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران

امتیاز: علمی

موضوع: تحقیقات مرتبط با مطالعات موزه و حفاظت و مرمت آثار تاریخی

ترتیب انتشار: دوفصل‌نامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

زبان مجله: دو زبانه (فارسی، چکیده به زبان انگلیسی)

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس 

زمان بررسی اولیه: دو هفته

زمان داوری: سه تا پنج ماه

پایگاه‌­های نمایه‌­ساز: 

ضریب تاثیر:

شیوه‌­نامه: شیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

شمارۀ شاپای چاپی: 

شاپای الکترونیک: 

نوع دسترسی: 

درصد پذیرش مقالات: 

نرم‌افزار مشابهت‌یاب: سیناوب

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، به قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (Cope)پایبند است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.